.
Nghệ thuật tặng quà trong giao tiếp

Nghệ thuật tặng quà trong giao tiếp

Quà cáp, tặng vật là những thứ, bao hàm nhiều ý nghĩa. Trong gia tộc, đó là sự thành kính, tri ân đối với tổ tiên. Trong bè bạn đó là tình cảm gắn bó. Đối với người dưới đó là sự khuyến khích, động viên v.v...