.
Các loại máy và động cơ của đồng hồ

Các loại máy và động cơ của đồng hồ

1. Những chiếc đồng hồ cơ yêu cầu sự cẩn thận và chăm chút hơn so với những chiếc đồng hồ điện tử thông thường, bởi kỹ thuật bên trong nó phức tạp hơn rất nhiều. Một chiếc đồng hồ cơ có hàng chục...